Verzamelwaarde Zilver Tientje

Waar de belegger voornamelijk geïnteresseerd is in de winst die met de koers stijgingen van zilver te behalen valt, zal een verzamelaar hele ander interesses hebben. Voor de verzamelwaarde zilver tientje munten aanschaffen zal helemaal niet te maken hebben met de waarde van het zilver dat in de munten verwerkt zit.

De waarde zilver tientje munten is voor de verzamelaar dus anders dan voor de belegger. De zilver tientje verzamelwaarde zal bepaald worden door de zeldzaamheid van een zilveren tientje en niet door de hoeveelheid zilver. Naast de zeldzaamheid van een zilver tientje speelt ook de gaafheid een vooraanstaande rol, als de munt helemaal gaaf is en geeft enkel krasje bevat dan is deze veel meer waard dan als de munt gebruikt is en dus gebruikssporen of andere krasjes heeft. Dat de verzamelwaarde tientje munten veel hoger is dan de beleggingswaarde of zelfs de muntwaarde, is ook de fabrikanten ven de munten niet ontgaan. Bij het slaan van vrijwel alle munten maar zeker bij het slaan van beleggingsmunten, worden dan ook een aantal munten geslagen die speciaal behandeld worden. Door een aantal munten alleen met een nieuwe stempel te slaan zal de afbeelding van een hogere kwaliteit zijn en de verzamelwaarde zilver tientje munten die deze behandeling hebben gekregen toe nemen. Nadat deze munten zijn geslagen zullen ze niet in een grote ton vallen maar handmatig worden gepolijst tot een perfect spiegel oppervlak ontstaat. Het is deze extra waarde zilver tientje verzamelaar willen zien in de munten en daarom worden deze Proof munten ook voor hogere bedragen verkocht.

Het mag duidelijk zijn dat het zilver tientje niet als verzamelmunt in het leven geroepen is, het is immers een circulatie munt die bedoeld in om in het dagelijkse betalingsverkeer gebruikt te worden. Dit is ook de reden dat er veel minden Proof munten geslagen zijn dan circulatie munten. Dit heeft natuurlijk zo haar invloed op de verzamelwaarde zilver tientje munten. Daarnaast zal ook van belang zijn hoeveel vraag er naar deze Proof tientjes is en dit staan natuurlijk in nauw verband met het aantal geslagen munten. In het jaar dat het zilver tientje voor het eerst werd geslagen werden er slechts honderd Proof exemplaren geslagen. De zilver tientje verzamelwaarde van de 1970 Proof exemplaren gaat de zilverwaarde ver te boven en kan zelfs oplopen tot honderd maal de waarde van het zilver dat in de munten verwerkt zit. Dat de verzamelwaarde tientje munten uit 1970 zo ver op loopt heeft alles te maken met de zeldzaamheid van deze exemplaren en het geringe aanbod. Er werden wel ongeveer twintig duizend exemplaren geslagen tijdens de productie van de circulatie munten die speciaal behandeld werden tot gave exemplaren maar die hebben niet de gaafheid van Proof munten en ook niet de extra waarde. De verzamelwaarde zilver tientje munten staat in schril contrast met de zes miljoen circulatie munten die er in 1970 geslagen zijn. Bij de jaargang van 1973 wist de Munt dat er een markt was voor Proof munten en werden er meer dan honderd duizend van deze gave exemplaren geslagen wat de waarde zilver tientje verzamelaars aan deze munten gaven natuurlijk naar beneden haalde.

In de jaargangen die de afbeelding van koningin Beatrix werden minder circulatie exemplaren geslagen maar wel meer Proof munten. In de jaren tussen de laatste oplage met koningin Juliana in 1973 en de eerste oplage met koningin Beatrix in 1994 was het gebruikt van de zilver tientje munten erg afgenomen en hielden was de verzamelwaarde zilver tientje munten eigenlijk veel belangrijker dan het feit dat het een circulatie munt was. De zilveren tientjes waren dan wel als circulatie munt in het leven geroepen, ze waren ook bedoeld als herdenking van bepaalde gebeurtenissen. Dit had natuurlijk een gunstige invloed op de zilver tientje verzamelwaarde omdat een aandenken aan deze gebeurtenissen natuurlijk altijd mooi is om te hebben. Veel mensen zullen in de loop der jaren dan ook een circulatie zilver tientje aangeschaft hebben met het doel om deze te bewaren als aandenken in plaats van te gebruiken. Niet dat u in dit geval voor de verzamelwaarde tientje munten hebt hoeven te bewaren, de prijs die u er voor krijgt zal ongetwijfeld hoger zijn als de munten gaaf zijn maar het zijn nu eenmaal geen Proof munten. Dar de verzamelwaarde zilver tientje munten het hoogst is bij de Proof exemplaren is natuurlijk voor u als belegger niet van belang. Dit moet u goed onthouden als u ergens een exemplaar tegenkomt waar meer voor gevraagd wordt dat de prijs van zilver zal rechtvaardigen. De waarde zilver tientje verzamelaars aan de munten toekennen heeft niets met beleggen te maken dus daar kunt u zich maar beter niet aan spiegelen.